top of page

GPT 5 släpps inkrementellt - säkerhet, framsteg och framtidsutsikter

Övergång till inkrementella uppdateringar

I en överraskande drag har OpenAI meddelat en stor förändring i deras lanseringsstrategi för det mycket efterlängtade GPT 5. Istället för att introducera stora uppdateringar sällan, har forskningsjätten inom AI valt att släppa GPT 5 inkrementellt. Denna innovativa strategi har potential att revolutionera hur vi uppfattar AI-modelluppdateringar och förbättringar.

Fördelar med inkrementella uppdateringar

OpenAI:s VD Sam Altman och CTO Greg Brockman har förklarat att denna strategi ger möjlighet att både lösa säkerhetsproblem och förbättra AI-modellen kontinuerligt. Genom att introducera mindre uppdateringar som GPT 4.2, 4.3 och så vidare, kan OpenAI spåra GPT 5:s framsteg och göra nödvändiga justeringar innan de släpper en uppdaterad version.

Mer data för GPT 5

För att GPT 5 ska bli framgångsrikt är tillgången till mer data avgörande. OpenAI kan förbättra GPT 5:s kapabiliteter genom att använda sig av egna datamängder inom matematik, vetenskap och kodning samt användargenererad data såsom inmatningar, svar och uppladdade bilder.

Oförutsägbar AI-utveckling

AI-utvecklingen kan vara svår att förutsäga, vilket även experter har fått erfara. GPT 4 överträffade förväntningarna genom att klara av att få ett A i ett prov, trots att en ekonom förutspådde att detta inte skulle hända förrän 2029.

Existentiella risker och AI-anpassning

Brockman belyste även de existentiella riskerna som AI innebär och betonade vikten av att hantera både nuvarande utmaningar och långsiktiga problem. OpenAI:s engagemang för AI-säkerhet och anpassning är tydligt i deras strategi för GPT 5:s utveckling och lansering.

Säkerhetsmätningar för GPT 4 och 3.5

Brockman påpekade att GPT 4 har presterat bättre än GPT 3.5 på alla säkerhetsmätningar, vilket visar OpenAI:s engagemang för säkerhet. GPT 4 uppvisar lägre felaktigheter vid känsliga och otillåtna inmatningar, delvis tack vare mänsklig återkoppling.

Dual användning av stora språkmodeller

Dual användning av GPT 4 har belysts i en artikel som publicerades strax före Brockmans tweet. Artikeln visade GPT 4:s förmåga att generera nya kemiska föreningar, såsom anticancerläkemedel och kemiska vapen, vilket understryker behovet av säkerhetsåtgärder för att förhindra missbruk. Ledare inom AI-gemenskapen, inklusive OpenAI, Microsoft, Google, Meta, DeepMind och Anthropic, uppmanades att prioritera säkerheten för stora språkmodeller.

Kan en smartare modell vara säkrare?

Frågan om en smartare AI-modell per definition kan vara säkrare är fortfarande öppen för debatt. Även om GPT 4:s förbättrade säkerhetsmätningar antyder en positiv korrelation mellan intelligens och säkerhet, är det viktigt att överväga de potentiella riskerna kopplade till ökade AI-förmågor. En mer kapabel modell kan vara bättre eller sämre för olika tillämpningar, oavsett den feedback den får under utvecklingen.

Utforma framtiden tillsammans

Brockman uttryckte sin tro på att vi har en unik möjlighet och skyldighet att utforma framtiden tillsammans. Samtidigt väcker detta oro för beslutsfattandet som är koncentrerat inom några få stora teknikföretag. Att se till att en bredare grupp av intressenter involveras i att forma AI:s framtid är avgörande för att skapa en mer rättvis och säker miljö.

Tidslinjer för GPT 5-lansering

Det är svårt att förutsäga den exakta tidslinjen för GPT 5:s lansering på grund av olika faktorer, såsom behovet av ny hårdvara (h100s) och varaktigheten för säkerhetstester. Utifrån nuvarande information kan lanseringen av GPT 4.2 eventuellt ske i mitten av 2024, beroende på resultaten av säkerhetstester och andra faktorer som påverkar utvecklingsprocessen.

Slutsats

Den inkrementella lanseringsstrategin för GPT 5 erbjuder OpenAI en unik möjlighet att hantera säkerhetsproblem samtidigt som de finslipar AI-modellen. Genom att använda mer data, prioritera AI-anpassning och betona samarbete när det gäller att utforma framtiden, siktar OpenAI på att skapa en säkrare och effektivare GPT 5-modell.

I takt med att vi ivrigt väntar på nästa iterationer av GPT är det avgörande att vara vaksam på de potentiella riskerna och fördelarna med AI-utveckling.


21 visningar0 kommentarer

Senaste inlägg

Visa alla

Comments


bottom of page